Reklama

Z roku na rok maleje skuteczność reklamy w telewizji czy radiu. Niejednokrotnie mamy do czynienia z automatycznym nawykiem, który polega na tym, że w momencie pojawienia się reklam w TV, przełączamy kanał na inny lub idziemy do kuchni zrobić sobie kawę. Z kolei reklama internetowa otwiera nowe możliwości, to nowoczesny i skuteczny sposób docierania do ściśle sprecyzowanej grupy odbiorców. Celem reklamy internetowej jest przesłanie informacji marketingowej oraz pozyskanie nowych klientów, z tą różnicą, że reklama internetowa wykorzystuje do tego potężne narzędzie jakim jest Internet.

Najważniejsze formy reklamy w sieci:

  • Strony internetowe
  • Serwisy produktowe
  • Banery
  • Mailing
  • Pop-up (wyskakujące okienka reklamowe)

Banery to najstarsza forma reklamy internetowej. Generalnie przybierają one postać formy graficznej, zazwyczaj w kształcie prostokąta o zróżnicowanych rozmiarach (im większy baner, tym większa jego skuteczność, łatwiej dociera do odbiorcy), umieszczanego na wydzielonej do tego przestrzeni na stronie WWW. Współczesne banery nie przybierają już postaci statycznego obrazka, bowiem zawierać one mogą animację, sekwencję filmową, a nawet dźwięk. Banery są jedną z najpopularniejszych form reklamy internetowej. Skuteczność banerów w reklamie mierzy się współczynnikiem CTR oznaczającym stosunek kliknięć do liczby odsłon. Banery powinny być używane w sposób nieinwazyjny wobec internautów, ich obecność nie powinna utrudniać poruszania się po stronie internetowej, należy dopasować wielkość i ilość banerów do specyfiki danej strony internetowej.

Zakładanie skrzynki poczty elektronicznej ma swoje wady i zalety, jedną z wad jest niewątpliwie to, że jesteśmy narażeni na intensywny mailing. Usługa mailingu polega na wysyłaniu poczty elektronicznej zawierającej ofertę handlową, reklamę określonego produktu lub usługi. Często wiadomości tego typu pisane są w taki sposób, żeby ich odbiorca za wszelką cenę wszedł pod podany odnośnik do strony zewnętrznej. Mailing wysyłany jest do użytkowników zapisanych w tzw. bazie mailingowej. Właściciele portali oraz dużych for dyskusyjnych, są w stanie wysłać mailing na adresy e-mailowe tysięcy użytkowników zapisanych w tej bazie. Mailing pozwala na dotarcie z reklamą do określonej grupy odbiorców np. osób zainteresowanych wędkarstwem, modą, programowaniem itp. Ważne jest, żeby mailing był wysłany zgodnie z prawem, a więc, żeby jego odbiorcy wyrazili wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji tego typu. Niestety w praktyce wygląda to tak, że, adresy e-mailowe firm i prywatnych osób, często trafiają do bazy mailingowej bezprawnie, bez zgody właściciela skrzynki pocztowej.